Powstaje nowy parking

Oto historia kolejnej znaczącej inwestycji w CS SERVICE - jest początek grudnia 2021 roku - przystępujemy do budowy nowego parkingu.

Rozbudowujemy się - powstaje nowy parking

Prace rozpoczęliśmy na początku grudnia 2021 roku

Zaczynamy od niwelacji terenu

Plac wyrównany, właśnie spadł pierwszy śnieg...

Zima już za nami a zatem kontynuujemy - kończymy niwelowanie terenu...

Kładziemy pierwsze warstwy podsypki

Wysiewanie cementu

Dojechały nowe maszyny - wysiewanie cementu trwa dalej

Trwa już montaż krawężników

Teraz trwa utwardzanie placu kamieniem

Nadal trwa utwardzanie placu kamieniem

Przystępujemy do budowy ogrodzenia

A teraz powstają separatory

Ciąg dalszy tej historii można obejrzeć w notce Nowy parking